• Vi tilbyr kurs i norsk og samfunnsfag for minoritetsspråklige
 • Kurs for voksne personer som etter lov har rett til spesialundervisning.
 • Vi gir også tilbud i betalingskurs, norsk med samfunnsfag, for deltagere som ikke har rett til gratis undervisning.
 • BKA – kurs i samarbeid med ulike private bedrifter/organisasjoner og offentlige institusjoner/kommuner.
 • Bergenstest/ B2 kurs kan kjøpes gjennom oss. Lærere har lang erfaring på dette nivået( fra 2004)
 • Helsenorskkurs: nettkurs + undervisning/ nettlærer
 • «Min vei» nettnorsk på ulike nivåer
 • Norskkurs til utlandet: nettkurs + undervisning kombinert med lydbilde. Vi har flere års erfaring med dette bl.a gjennom samarbeid med Helgelandssykehuset.Her kan du jobbe deg opp fra A1- B2 nivå via onlinekurs hvor du har hele lærepakken på nett. Du leverer både skriftlige og muntlige oppgaver. Det er mulig å få til lydbildeundervisning kombinert med onlinekursene. Dette har vi god erfaring med over flere år. Vi har undervist til Polen, Bulgaria, Litauen og Portugal.

PRISER HØST 2017

 • Alle med rettigheter til gratis opplæring i norsk og samfunnsfag betaler ingenting.
 • Elever med rett til spesialundervisning har gratis tilbud.
 • Betalingsdeltagere (som ikke har rett til til gratis opplæring) betaler 80.- kroner per time. Lærebøker kommer i tillegg. Du må betale for avtalte dager selv om du ikke møter. Kun sykemelding gir fritak.
 • Bergenstestkurs/ B2- kurs online: 7000,- ( her får du egen nettlærer som følger deg opp og gir deg både skriftlig og muntlig respons. Det er også mulig å få veiledning via Omnijoin/ skype). Det er også mulig å gi undervisning over lydbilde hvis gruppen er på min 6 deltagere. Da vil prisen bli noe høyere.
 • Helsenorskkurs online: 4000 kroner per del(A2 en del B1/B2 en del). Dette er med nettlærer med mange års erfaring med dette kurset til personer med helsefaglig bakgrunn.
 • «Min Vei» onlinekurs i alle nivåer koster 1800.- per mnd. Her MÅ alle jobbe minimum 5 timer per uke i kurset for å få det godkjent og timene dokumentert. Kurset forbereder deg godt til alle de digitale norskprøvene på alle nivåer. Alle må fylle ut en kontrakt med DVO før kurset starter.
 • Vi gir også norskkurs til bedrifter som trenger tilrettelagt undervisning for akkurat denne bedriften. Ta kontakt for mer info. Les også under BKA