Ansatte i voksenopplæringen og flykningekontoret

Lokalisering:

Flyktningetjeneste
Flyktningetjenesten ligger i kommunehuset på Solfjellsjøen. Noen dager i uka er de i DVOs lokaler på Bjørn.

 

 

                        

  Voksenopplæringens lokaliteter

dønna + løkta

Voksenopplæring på Bjørn

Adresse: skoleveien 5,8820 Bjørn

Rektor Knut.E.Mathisen
tlf: 46944760
 2014-06-13 11.54.35
Lærer Edel-Anne Ånes
tlf: 95215119
2014-10-19 21.50.14-2
Lærer Anne Berit Johansen
tlf: 90868487
Lærer Sverre Toven
tlf: 95093588
 Lærer Sigrid Nesje
tlf: 47618419
Vikar  SPU Sindre Mathisen
tlf: 45444607
Flyktningekonsulent på Solfjellsjøen
Hanadi Abu – Taqia
tlf:75052229(kontor)
mob: 91638977

me 3