Utvikler seg på prosessledelse for bedre ivaretakelse av flyktningene

Dønna kommune har igangsatt et utviklingsprogram i prosessledelse som en del av oppfølgingen av kommunens samfunnsplandel. Fokus er satt på prosessforløp relatert til kommunens bosetting av flyktninger.

Les mer her…

 

Sosialsamling på Bisro, Bjørn 13.09.2015

Folkemøte, Bjørn 03.09.2015

 

Velkomsttur til Røssdalfjellet og ned til Våg, lørdag 22.august 2015

Folkemøte, Solfjellsjøen 16.06.2015