Siste nytt:

DØNNA VOKSENOPPLÆRING I NYE LOKALER PÅ BJØRN

 

Etter ett år i ASVOs lokaler, er Voksenopplæringen endelig kommet inn i nyrenoverte lokaler. Det er helt fantastisk for både elever og lærere. Vi jobber med en “Åpen dag” som vil bli annonsert senere. Her blir det mulig å se lokalene, smake mat fra forskjellige land og se underholdning laget av deltagerne.

 

 

 

 

Utvikler seg på prosessledelse for bedre ivaretakelse av flyktningene

Oktober 2015:

Dønna kommune har igangsatt et utviklingsprogram i prosessledelse som en del av oppfølgingen av kommunens samfunnsplandel. Fokus er satt på prosessforløp relatert til kommunens bosetting av flyktninger.

Informasjon til så vel ungdom som eldre er favnet av prosjektet. Målet er å øke kunnskapen om, og bli bedre kjent, med den enkelte som kommer. Herunder å knytte kontakter, samt bidra til positive møteplasser, som fremmer integrering og demmer opp for eventuell negativ respons.

Hanadi, i front på bildet over, er flyktningkonsulent i Dønna kommune. Hun har kjent på livet som flyktning selv, og har et sterkt engasjement for de nye som kommer. Hanadi roser innbyggerne i Dønna for deres raushet og vilje til inkludering. Det handler ofte om de små ting, som å ta kontakt når man møtes i butikken. Hun beskriver en opplevelse av det å være velkommen – et ønske om at flyktningene skal trives og være en ressurs for kommunen i fremtiden.

Prosjektet har allerede gitt positive resultater. Tilbakemeldingene forteller at det å lære mer om de gode prosessene gir nytte i den praktiske hverdagen. Samtidig skal det sies at Dønna kommune har vist en forbilledlig måte å tilnærme seg denne utfordringen på!

 

Voksenopplæringen

Lær norsk når og hvor du vil med våre onlinekurs. Kursene forbereder deg til alle testene på alle nivåer.

 Prøv demo her på “Min vei”

min vei

 

 

 

Vi har lang erfaring med undervisning til utlandet i lydbilde og onlinekurs

 europakart-gif

Se i “Kurstilbud” for pris