Siste nytt:

Pressemelding fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 24.10.2018. Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere, resultater for 2017:

25.oktober 2018

 

 

Dønna kommune, en av tre kommuner i fylket med størst andel flyktninger ut

i arbeid eller utdanning i 2017

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Nesten 5 av 10 deltakere går direkte til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Det er store forskjeller mellom kommunene, viser tall for 2017 som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) publiserer i dag.

Som tidligere undersøkelser viser, er det også i 2017 store forskjeller mellom kommunens resultatoppnåelse. Omtrent alle kommuner har tiltak som gir formelle kvalifikasjoner og arbeidstrening – men disse tiltakene brukes for sjeldent. Kun 38 prosent av tiltakene er rettet mot arbeidslivet og 26 prosent av tiltakene er rettet mot utdanning.

– Dette er et paradoks. Hele poenget med introduksjonsprogrammet er at flyktninger skal komme i jobb og utdanning. Tiltak vi vet virker blir ikke brukt aktivt nok. Mange kommuner kan helt klart bli mer ambisiøse på vegne av sine nye innbyggere, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi. De tre kommunene (med minst 15 deltakere) som har fått størst andel deltakere ut i arbeid og utdanning i 2017 i Nordland er Dønna, Alstahaug og Vefsn. Du kan sjekke resultater for andre kommuner og sammenligne i vårt tall og statistikkverktøy: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/F00/kvalifisering/etter-intro

 

 

Faktaboks: Introduksjonsprogram
Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Programmet varer som regel i to år, men kan være kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i programmet. Programtiden kan forlenges opp til 3 år ved behov. Noen kommuner tilbyr program, år 4, i Jobbsjansen.

Har du spørsmål og/eller ønsker et intervju, ta kontakt på vår pressetelefon 917 55 351 eller på epost presse@imdi.no. Vedlagt infografikk kan brukes fritt.

 

————————————————————————————–

 

 

 

DØNNA VOKSENOPPLÆRING I NYE LOKALER PÅ BJØRN

 

Etter ett år i ASVOs lokaler, er Voksenopplæringen endelig kommet inn i nyrenoverte lokaler. Det er helt fantastisk for både elever og lærere. Vi jobber med en «Åpen dag» som vil bli annonsert senere. Her blir det mulig å se lokalene, smake mat fra forskjellige land og se underholdning laget av deltagerne.

 

 

 

————————————————————————————–

 

 

Utvikler seg på prosessledelse for bedre ivaretakelse av flyktningene

Oktober 2015:

Dønna kommune har igangsatt et utviklingsprogram i prosessledelse som en del av oppfølgingen av kommunens samfunnsplandel. Fokus er satt på prosessforløp relatert til kommunens bosetting av flyktninger.

Informasjon til så vel ungdom som eldre er favnet av prosjektet. Målet er å øke kunnskapen om, og bli bedre kjent, med den enkelte som kommer. Herunder å knytte kontakter, samt bidra til positive møteplasser, som fremmer integrering og demmer opp for eventuell negativ respons.

Hanadi, i front på bildet over, er flyktningkonsulent i Dønna kommune. Hun har kjent på livet som flyktning selv, og har et sterkt engasjement for de nye som kommer. Hanadi roser innbyggerne i Dønna for deres raushet og vilje til inkludering. Det handler ofte om de små ting, som å ta kontakt når man møtes i butikken. Hun beskriver en opplevelse av det å være velkommen – et ønske om at flyktningene skal trives og være en ressurs for kommunen i fremtiden.

Prosjektet har allerede gitt positive resultater. Tilbakemeldingene forteller at det å lære mer om de gode prosessene gir nytte i den praktiske hverdagen. Samtidig skal det sies at Dønna kommune har vist en forbilledlig måte å tilnærme seg denne utfordringen på!

 

————————————————————————————–

 

 

Voksenopplæringen

Lær norsk når og hvor du vil med våre onlinekurs. Kursene forbereder deg til alle testene på alle nivåer.

 Prøv demo her på «Min vei»

min vei

 

 

 

Vi har lang erfaring med undervisning til utlandet i lydbilde og onlinekurs

 europakart-gif

Se i «Kurstilbud» for pris